2016/150


Detail objednávky

Predmet objednávky:Konferenčný poplatok - Bratislavské právnické fórum
Hodnota objednaného plnenia:84,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:27.09.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Sídlo:Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava
IČO:397865
DIČ:2020845332

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej
Funkcia:riaditeľ správy súdu