2016/149


Detail objednávky

Predmet objednávky:Konferenčný poplatok - Bratislavské právnické fórum
Hodnota objednaného plnenia:84,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:27.09.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, PRÁVNICKÁ FAKULTA
Sídlo:Šafárikovo nám. č. 6, 81000 Bratislava
IČO:3977865
DIČ:2020845332

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej
Funkcia:riaditeľ správy súdu