2016/117


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup periodika "Průmyslové vlastníctví"
Hodnota objednaného plnenia:11,05 €
Dátum vyhotovenia objednávky:25.08.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Industrial Property Office
Sídlo:of the Czech Republic
Antonína Čermáka 2a
160 68 Prague
IČO:48135097
DIČ:201633902

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy