2016/115


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup pásky na knihy "Label protectors-červená"
Hodnota objednaného plnenia:193,82 €
Dátum vyhotovenia objednávky:24.08.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ceiba, spol. s r.o.,
Sídlo:Jesenského č.85
943 01 Štúrovo
IČO:36548090
DIČ:2020142861

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy