2016/108


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup periodika "Kriminalistický sborník"(4/2016-3/2017)
Hodnota objednaného plnenia:14,50 €
Dátum vyhotovenia objednávky:16.08.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Magnet Press, Slovakia, s r.o.,
Sídlo:Šustekova č.8
851 04 Bratislava
IČO:31356958
DIČ:2020295948

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy