2016/101


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup periodika "Právny obzor"
Hodnota objednaného plnenia:48,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:29.07.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Wolters Kluwer, s r.o.,
Sídlo:Mlynské nivy č.48
821 09 Bratislava
IČO:31348262
DIČ:2020300964

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy