2016/100


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup "Proflib knižničný program"aktualizácia po 5 rokoch, rozšírenie knižničného programu
Hodnota objednaného plnenia:772,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:25.07.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:CEIT, s r.o.,
Sídlo:Biskupická č.1
821 05 Bratislava
IČO:31318851
DIČ:2020328442

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy