2016/097


Detail objednávky

Predmet objednávky:Oprava diagnostikovaných porúch na klimatizačných jednotkách, profilaktický servis, posudok.
Hodnota objednaného plnenia:1 192,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.07.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:KOLAD, s. r. o.
Sídlo:Opletalova č. 104
Bratislava
841 07
IČO:44327030
DIČ:2022685082

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu