2016/092


Detail objednávky

Predmet objednávky:Riadková inzercia v denníku Pravda: Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium.
Hodnota objednaného plnenia:84,89 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.07.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PEREX,a.s
Sídlo:Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava
IČO:685313
DIČ:2020459144

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu