2016/073


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Základná finančná kontrola v aplikačnej praxi za 1.polrok 2016, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:69,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:30.05.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PROEKO s.r.o.
Sídlo:Strmý vŕšok 18
841 06 Bratislava
IČO:35900831
DIČ:2021906678

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu