2016/068


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup Judikatúra vo veciach Slobodného prístupu k informáciám 2x
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám -KOMENTÁR 2x
Hodnota objednaného plnenia:103,59 €
Dátum vyhotovenia objednávky:12.05.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Wolters Kluwer, s r.o.,
Sídlo:Mlynské nivy č.48
821 09 Bratislava
IČO:31348262
DIČ:2020300964

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy