2016/066


Detail objednávky

Predmet objednávky:Výmena ložiska v náboj kolesa SMV
Hodnota objednaného plnenia:276,16 €
Dátum vyhotovenia objednávky:11.05.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:RODEX CAR, s.r.o.
Sídlo:Komárňanska 83
821 05 Bratislava
IČO:35860251
DIČ:2020264422

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu