2016/065


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Infozákon - existujúca judikatúra pri aplikácii nového Správneho súdneho poriadku, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:84,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:02.05.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo:Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO:31348262
DIČ:2020300964

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu