2016/058


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup denníka N-NEW Web
Hodnota objednaného plnenia:53,88 €
Dátum vyhotovenia objednávky:21.04.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:N Press, s r.o.,
Sídlo:Jarošova č.1
831 03 Bratislava
IČO:46887491
DIČ:2023650904

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy