2016/056


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup periodika Týždenník TREND
Hodnota objednaného plnenia:74,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:21.04.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:News and Media Holding, a. s.,
Sídlo:Panónska cesta č.9
852 32 Bratislava
IČO:47256281
DIČ:2024173459

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy