2016/055


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup periodika HOSPODÁRSKE NOVINY
Hodnota objednaného plnenia:199,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:21.04.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:MARFA Slovakia, a. s.
Sídlo:Nobelova č.34
836 05 Bratislava
IČO:31333524
DIČ:2020298984

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy