2016/053


Detail objednávky

Predmet objednávky:Tlač poznámkových blokov
Hodnota objednaného plnenia:333,60 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.04.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:GUPRESS, s.r.o.
Sídlo:Hattalova 10
831 03 Bratislava
IČO:31371647
DIČ:2020315858

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu