2016/050


Detail objednávky

Predmet objednávky:Účasť na konferencii XXVI. KOnferencia Karlovarské právnické dny 16. až 18.6.2016 - 1 sudca
Hodnota objednaného plnenia:411,85 €
Dátum vyhotovenia objednávky:06.04.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Karlovarské právnické dny
Sídlo:Národní 10, 11000 Praha 1, Česká republika
IČO:26670020
DIČ:26670020

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy