2016/048


Detail objednávky

Predmet objednávky:Náhradné diely pre SMV
Hodnota objednaného plnenia:116,87 €
Dátum vyhotovenia objednávky:31.03.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Auto Motiv, s.r.o.
Sídlo:Panónska cesta 61
851 04 Bratislava
IČO:35926732
DIČ:2021985977

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu