2016/032


Detail objednávky

Predmet objednávky:Medzinárodná vedecká konferencia: Košické dni súkromného práva I., 1 účastník (sudca NS SR) bez ubytovania, organizátor konferencie: Právnická fakulta UPJŠ Košice
Hodnota objednaného plnenia:70,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.02.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Právnická fakulta UPJŠ Košice
Sídlo:Kováčska 26
040 75 Košice
IČO:397768
DIČ:2021157050

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu