2016/029


Detail objednávky

Predmet objednávky:Večera 14.2.2016
Hodnota objednaného plnenia:453,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:12.02.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hotel Devín, a.s.
Sídlo:Riečna 4, 81102 Bratislava
IČO:31395741
DIČ:2020326473

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy