2016/027


Detail objednávky

Predmet objednávky:Obed 16.2.2016
Hodnota objednaného plnenia:112,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:10.02.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:GLOBAL GASTRO plus, s.r.o.
Sídlo:Krásnohorská 9, 851 07 Bratislava
IČO:47375761
DIČ:2023839422

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy