2016/025


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Cestovné náhrady a legislatívne zmeny v roku 2016, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:50,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:09.02.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Agentúra APOLLO spol. s r.o.
Sídlo:Bazovského 19
841 01 Bratislava
IČO:36843741
DIČ:2022466699

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu