2016/023


Detail objednávky

Predmet objednávky:Účasť na konferencii Právnickej fakulty UPJŠ Košice "Akcionárske dohody", 1 účastník (sudkyňa NS SR) bez ubytovania
Hodnota objednaného plnenia:60,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:09.02.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Právnická fakulta UPJŠ Košice
Sídlo:Kováčska 26
040 75 Košice
IČO:397768
DIČ:2021157050

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu