2016/020


Detail objednávky

Predmet objednávky:Večera dňa 8.2.2016
Hodnota objednaného plnenia:333,83 €
Dátum vyhotovenia objednávky:02.02.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Carlton Property, s.r.o.
Sídlo:Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava
IČO:36860492
DIČ:2022697622

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy