2016/016


Detail objednávky

Predmet objednávky:Lepenie fólií na SMV
Hodnota objednaného plnenia:252,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:25.01.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Auto Motiv, s.r.o.
Sídlo:Panónska cesta 61
851 04 Bratislava
IČO:35926732
DIČ:2021985977

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu