2016/014


Detail objednávky

Predmet objednávky:Medzinárodná vedecká konferencia: Košické dni súkromného práva I., 2 účastníci (sudcovia NS SR), bez ubytovania
Hodnota objednaného plnenia:140,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:22.01.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Právnická fakulta UPJŠ Košice
Sídlo:Kováčska 26
040 75 Košice
IČO:397768
DIČ:2021157050

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu