2016/012


Detail objednávky

Predmet objednávky:Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia:370,20 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.01.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Custom Care s.r.o.
Sídlo:Jadrová 13
821 02 Bratislava
IČO:45674990
DIČ:2023088463

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu