2016/007


Detail objednávky

Predmet objednávky:Komplexná zdravotná prehliadka sudkyne Najvyššieho súdu SR podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
Hodnota objednaného plnenia:240,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.01.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Falck Healthcare a.s.
Sídlo:Galvaniho 7/D
82104Bratislava
IČO:44571747
DIČ:2022769727

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu