2016/006


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Inventarizácia majetku a záväzkov v roku 2016 a analýza výsledkov inventarizácie za rok 2015, 2 účastníci
Hodnota objednaného plnenia:100,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.01.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Agentúra APOLLO spol. s r.o.
Sídlo:Bazovského 19
841 01 Bratislava
IČO:36843741
DIČ:2022466699

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu