2015/37


Detail objednávky

Predmet objednávky:Rozširenie diskového pola:
1x D-Link 12-Bay 2U Enclosure
5x Disk WD301BIKHG
Hodnota objednaného plnenia:6 478,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:16.02.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC, spol. s r. o.
Sídlo:Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín
IČO:44310595
DIČ:2022677382

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu