2015/182


Detail objednávky

Predmet objednávky:Riadková inzercia v denníku Pravda: Vyhlásenie výberového konania na 3 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium a 2 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium.
Hodnota objednaného plnenia:120,74 €
Dátum vyhotovenia objednávky:08.12.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PEREX,a.s.
Sídlo:Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava
IČO:685313
DIČ:2020459144

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu