2015/157


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Nový zákon o finančnej kontrole a audite, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:63,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:19.10.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
85105 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu