2015/148


Detail objednávky

Predmet objednávky:Navigačné DVD východnej Európy
Hodnota objednaného plnenia:160,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:06.10.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Danubiaservice a.s.
Sídlo:Rožňavská 30
821 04 Bratislava
IČO:31397549
DIČ:2020306178

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu