2015/144


Detail objednávky

Predmet objednávky:Servisná prehliadka SMV, oprava pravej prednej poloosi
Hodnota objednaného plnenia:911,75 €
Dátum vyhotovenia objednávky:21.09.2015
Objednávka k zmluve:Z201522814

Dodávateľ

Obchodné meno:RODEX CAR, s.r.o.
Sídlo:komárňanská 83
821 05 Bratislava
IČO:35860251
DIČ:2020264422

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu