NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

2015/142


Detail objednávky

Predmet objednávky:Servisná prehliadka SMV
Hodnota objednaného plnenia:132,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:18.09.2015
Objednávka k zmluve:Z201522814

Dodávateľ

Obchodné meno:RODEX CAR, s.r.o.
Sídlo:Komárňanská 83
821 09 Bratislava
IČO:35860251
DIČ:2020264422

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu