2015/114


Detail objednávky

Predmet objednávky:Zverejnenie na www.profesia.sk Vyhlásenie výberu na obsadenie 20 miest asistentov sudcov Najvyššieho súdu SR (zverejnenie na 3 dni)
Hodnota objednaného plnenia:46,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:18.08.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Profesia, spol s r.o.
Sídlo:Pribinova 25
811 09 Bratislava
IČO:35800861
DIČ:2020280933

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu