2015/097


Detail objednávky

Predmet objednávky:Medzinárodná konferencia Bratislavské právnické fórum 2015, 1 účastník- sudkyňa NS SR
Hodnota objednaného plnenia:66,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:18.06.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Sídlo:Šafárikovo nám.6
810 00 Bratislava
IČO:397865
DIČ:2020845332

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu