2015/080


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný seminár: Elektronický kontraktačný systém-elektronické trhovisko, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:96,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.05.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo:Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO:31348262
DIČ:2020300964

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu