2015/078


Detail objednávky

Predmet objednávky:hygienický materiál
Hodnota objednaného plnenia:229,74 €
Dátum vyhotovenia objednávky:11.05.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:BANCHEM, s.r.o.
Sídlo:Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO:36227901
DIČ:2020196563

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu