2015/055


Detail objednávky

Predmet objednávky:Tlač archívnych dosiek
Hodnota objednaného plnenia:559,06 €
Dátum vyhotovenia objednávky:18.03.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Tlačiareň ZVaJS
Sídlo:Gucmanova 19/670
920 41 Leopoldov
IČO:738271
DIČ:2021148019

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu