2015/045


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup hygienického a čistiaceho materiálu na mesiac marec 2015.
Hodnota objednaného plnenia:461,88 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.02.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Banchem, s. r. o.
Sídlo:Rybný trh 332/9
Dunajská Streda
929 01
IČO:36227901
DIČ:2020196563

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu