2015/043


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborné školenie v demo-systéme Elektronického trhoviska: Aktívne obchodovanie, Objednávateľ (TYP O),01.04.2015 Bratislava pre 4 účastníkov
Hodnota objednaného plnenia:360,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.02.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Sídlo:Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
IČO:31320414
DIČ:2020291064

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu