2015/041


Detail objednávky

Predmet objednávky:Ubytovanie pre 1 osobu v hoteli Tatra Bratislava na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia:63,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.02.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
Sídlo:Nám.1.mája č.5
811 06 Bratislava
IČO:31382711
DIČ:2020303637

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu