2015/023


Detail objednávky

Predmet objednávky:Vypracovanie výpočtu poplatkov za znečistenie ovzdušia za r. 2014. (kotolňa, Nám. SNP 28)
Hodnota objednaného plnenia:100,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:28.01.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:DIPO Ing. Stanislav Ševčík
Sídlo:Návojovce 97
Partizánske
958 04
IČO:11891521
DIČ:1025112792

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu