2015/015


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborné školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2015, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:66,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.01.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Poradca podnikateľa spol s r.o.
Sídlo:M. Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO:31592503
DIČ:2020449189

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu