2015/007


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup skrine kovovej univerzálnej
Hodnota objednaného plnenia:198,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:13.01.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Mercator DMS
Sídlo:Jasovská 3/A
Bratislava
851 07
IČO:17327547
DIČ:2020293176

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu