2014/232


Detail objednávky

Predmet objednávky:denna tlač /sekretariát/
Hodnota objednaného plnenia:414,55 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.12.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Mediaprint-Kapa
Sídlo:Vajnorská 137
Bratislava
IČO:35792281
DIČ:2020234491

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Kaffka,Jozef
Funkcia:riaditeľ správy súdu