2014/212


Detail objednávky

Predmet objednávky:Kalendáre /170280/
Hodnota objednaného plnenia:120,64 €
Dátum vyhotovenia objednávky:01.12.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:ÚVV a ÚVTOS - Tlačiareň ZVaJS
Sídlo:Gucmanova 19/670
920 41 Leopoldov
IČO:738271
DIČ:2021148019

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu