2014/176


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup hygienického a čistiaceho materiálu na mesiac október 2014
Hodnota objednaného plnenia:328,26 €
Dátum vyhotovenia objednávky:24.09.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Banchem, s. r. o.
Sídlo:Rybný trh 332/9
Dunajská Streda
929 01
IČO:36227901
DIČ:2020196563

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu